משך התוכנית: ארבע שעות

מטרות:
יצירת הכרות מעמיקה עם המקום ותכניו כחלק חשוב במורשת הציונית המתחדשת בארץ ישראל. העלאה על נס של ערכים מרכזיים כ: גבורה, הקרבה, מסירות, ערבות, הדדית דרך סיפורם יוצא הדופן של חברי ניל"י ששמו נפשם בכפם למען קידום רעיונותיהם. הארת דגשים בסיפור ניל"י בהקשר ההיסטורי. יצירת הזדהות עם נושא האחריות האישית כמרכיב המבדיל בין ילד לבוגר.

תיאור קצר:
צפייה בחזיון אורקולי, סיור במוזיאון תוך מילוי שאלון על החפצים ההיסטוריים מהבית. לאחר מילוי השאלון הילדים מתבקשים למצוא את החוט המקשר בין הסיפורים שעלו מהפריטים המוזיאלים. לדוגמא: חובת הדיווח והתגובה על פגיעה באחרים (השואה הארמנית), הגנה על מקורות המחיה (המלחמה בארבה), חשיבות הידע המדעי (גילוי אם החיטה), אקטיביזם אידיאולוגי (הקמת מחתרת ניל"י), אחריות אישית והקרבה למען מטרה (אבשלום פיינברג). לסיכום שיחה והבנת הקשר בין הסיפור של התקופה ההיא לבין האפשרויות לפעילות היום. לסיום סיור בבתים ההיסטוריים לסגירת הסיפור וקשירת הקצוות.

זיקת התוכנית לתוכנית הלימודים במקצוע:
היסטוריה וגיאוגרפיה לכיתות ו' (חיזוק הידע הקשור לעבר), תולדות ההתיישבות בראי האתר, תוכנית הליבה החברתית-ערכית בחינוך היסודי.

פעילות לפני הביקור:
קריאה בספר "שרה גיבורת ניל"י" – ניתן להמחיז קטעים בכיתה תוך דגש על הדרמה שבסיפור.

פעילות לאחר הביקור:
התלמידים יכתבו סיפור קצר (חיבור) ובו מופיעים הפריטים שתיעדו בביקור בבתים. הסיפור יהיה סיפור דמיוני בעל מסר של גילוי אחריות אישית, בגרות ועצמאות. התלמידים יערכו מצגת כיתתית עם הפריטים שתיעדו בסיפורם ויעלו אותה לאתר בית הספר.
לרגל מלאת 100 שנה למותה של שרה אהרנסון, נגביר את מודעות בני הנוער לפעילותה וגבורתה.