משך התוכנית: ארבע שעות

מטרות:
יצירת הכרות מעמיקה עם המקום ותכניו כחלק חשוב במורשת הציונית המתחדשת בארץ ישראל. העלאה על נס של ערכים מרכזיים כ: גבורה, הקרבה, מסירות, ערבות הדדית דרך סיפורם יוצא הדופן של חברי ניל"י ששמו נפשם בכפם למען קידום רעיונותיהם. הארת דגשים בסיפור ניל"י בהקשר ההיסטורי. יצירת הזדהות עם נושא האחריות האישית כמרכיב המבדיל בין ילד לבוגר.

תיאור קצר:
צפייה בחזיון אורקולי, סיור במוזיאון ותיעוד מוצגים נבחרים, תוך התייחסות לנושאים ודילמות כגון: חובת הדיווח והתגובה על פגיעה באחרים (השואה הארמנית), הגנה על מקורות המחיה (המלחמה בארבה), חשיבות הידע המדעי (גילוי אם החיטה), אקטיביזם אידיאולוגי (הקמת מחתרת ניל"י), אחריות אישית והקרבה למען מטרה (אבשלום פיינברג). לסיכום שיחה והבנת הקשר בין הסיפור של התקופה ההיא לבין האפשרויות לפעילות היום. לסיום סיור בבתים ההיסטוריים לסגירת הסיפור וקשירת הקצוות.

זיקת לתוכנית הלימודים:
מקצועות היסטוריה וגיאוגרפיה לכיתות ו' (חיזוק הידע הקשור לעבר), תולדות ההתיישבות בראי האתר, תוכנית הליבה החברתית-ערכית בחינוך היסודי.

פעילות לפני הביקור:
שיעור הכנה, לקראת הביקור, בנושא רקע התקופה: עליה ראשונה, שלטון עותומאני, מלחמת העולם הראשונה וכו'.
קריאה מונחת של הספר "שרה גיבורת ניל"י" מאת דבורה עומר.

פעילות לאחר הביקור:
התלמידים יכתבו סיפור קצר (חיבור) ובו מופיעים הפריטים שתיעדו. הסיפור יהיה סיפור דמיוני בעל מסר של גילוי אחריות אישית, בגרות ועצמאות. התלמידים יערכו מצגת כיתתית בה יציגו את הפריטים שתיעדו ויסכמו את חוויית הביקור בבית אהרנסון מוזאון ניל"י.