-  


ניל"י - סיפורה של מחתרת עברית ראשונה

("נצח ישראל לא ישקר" שמואל א' ט"ו, כ"ט) ניל"י

סיפורה של ניל"י שזור בסיפורה של משפחת אהרנסון, ממייסדי
זיכרון - יעקב, (1882), בתקופה שישראל היתה חלק מהאימפריה
העות'מאנית אשר השליטה בארץ עריצות וטרור, מצב זה איים על
עצם קיומו של היישוב היהודי בארץ.

אהרן, הבן הבכור במשפחת אהרנסון, היה מדען אשר גילה את
"אם החיטה" ופירסומו בעולם סייע לו להקים את תחנת הניסיונות
החקלאית הראשונה במזרח התיכון.

סגנו של אהרן בתחנת הניסיונות היה אבשלום פיינברג, צעיר
מחדרה שהיה ידיד משפחת אהרנסון ומאורס גם לבתם הצעירה
רבקה.

בתחילת מלחמת העולם הראשונה ועקב מכות הארבה שנחתו על
האיזור מונה אהרן לאחראי על המלחמה בארבה כשאיתו
אבשלום סגנו.

אבשלום בעזרת אלכסנדר - אחיו של אהרן - השפיעו על אהרן
להקים את ניל"י, מחתרת ריגול לטובת האנגלים ונגד
התורכים ששלטו בארץ.

תחילת פעילותם היתה כשאבשלום הגיע למצרים, יצר קשר עם
הבריטים והוחזר באוניה בריטית לארץ.
במשך תקופה היתה מגיעה לעתלית האניה הבריטית מנגם, מקבלת את
חומר הידיעות ומביאה הוראות.
עבר זמן, הקשר נותק ואהרן, בנסיון לחדשו, הגיע לאנגליה
וכעבור חודשים נוספים המשיך למצרים, שם  שימש
כ"מחלקת מודיעין" לבריטים.

מטרותיה של ניל"י היו:
* לסייע לבריטים בכיבוש הארץ מידי התורכים על ידי איסוף
חומר מודיעיני.
* לתמוך בישוב היהודי בארץ - ישראל שסבל בזמן המלחמה
חרפת רעב ומחלות.
* להביא לידיעת העולם את המתרחש בארץ-ישראל.
* לממש חזון הקמת מדינה יהודית בארץ-ישראל.

פעילות המחתרת:
כשנותק הקשר בין אנשי הרשת בארץ לבין אהרן והאנגלים במצרים, החליט אבשלום פיינברג לחצות עם חברו מהרשת יוסף לישנסקי את המדבר כדי להגיע למצרים.
במדבר סיני נרצח אבשלום ע"י בדואים. יוסף לישנסקי נפצע, אך הצליח
להגיע לבדו למצרים.
כך חודש הקשר בין אנשי הרשת לבין אהרן והאנגלים . שרה קיבלה את הפיקוד על
הרשת בארץ, והעבירה אינפורמציה רבת חשיבות מהרשת לבריטים.
לאחר מלחמת ששת הימים התגלה מקום קבורתו של אבשלום ליד רפיח
ועצמותיו הועברו לקבורה בלוויה ממלכתית בהר הרצל.
מחתרת ניל"י העבירה לבריטים ידיעות וחומר מודיעיני רב על הצבא
התורקי, תנועותיו, עבירות הדרכים, מקורות המים, מסלולי
התקדמות ועוד.

באמצעות אנשי ניל"י קטן מספר הנפגעים בקרב הצבא הבריטי
והוחש סיום המלחמה באיזור כולו.

קשריה של מחתרת ניל"י אפשרו גם העברת כספים ותרופות
ליישוב היהודי, כדי שיוכל לשרוד ולהחזיק מעמד.

בד בבד העבירה ניל"י ידיעות עדכניות לעולם החופשי על
המצב החמור של הישוב היהודי.

שיטות פעילותה של הרשת, דרכי העברת האינפורמציה, הקודים,
הסימנים המוסכמים שהיו ביניהם, כל אלה מתוארים במוזיאון
באמצעים ויזואליים ואור קוליים כולל סיפור תפיסת הרשת
וגורל חבריה.

 


Developed by Royalty Ltd & Design by Ronit Yaar